Podnikání, které nám dává smysl

Podstatou podnikání skupiny FS Group je podpora sociálních
a vzdělávacích projektů Jednoty bratrské.

Toto poslání jsme převzali od našich předchůdců, se kterými nás spojuje staletí dlouhý příběh poctivé
práce a pomoci druhým. Ten začal založením Jednoty bratrské v roce 1457.

 

investiční společnost

grafická a vydavatelská činnost

architektonická kancelář

 

Časy se změnily a s nimi i obory podnikání. Jedno však pro nás zůstává stejné.
Poctivost, kvalitně odvedená práce a hlavně poslání, které dává našemu podnikání smysl.

Skupina společností FS Group je součástí Jednoty bratrské. Ta z jejich zisků podporuje své vzdělávací projekty a sociální aktivity.
FS Group je tedy jedním z nástrojů, díky kterému pokračuje ve svém genetickém kódu – službě lidem.

Lidé v týmu

Vedením, správou a zodpovědností za naplnění vize celé skupiny je pověřen,
tým složený z jednatelů společností a zástupce zakladatele.

 

Ing. Jan Křivka, MBA
hlavní ekonom a člen Rady Jednoty bratrské

Ing. Bohumil Jána
jednatel FS Assets

Ing. arch. Jindřich  Kejík
jednatel FS Vision

Ester Rut Vognerová
jednatel FS Interactive

Učit se od minulých, pomáhat současným a myslet na budoucí

Podnikání patří k Jednotě bratrské od jejího počátku. Přirozená potřeba vlastní obživy šla ruku v ruce s touhou být prospěšní druhým. Poctivá práce, podpora vzdělání a sociální cítění se staly životním stylem této církve. Nositeli bratrského poslání byla i řada osobností, mezi nimi Lukáš Pražský, Jan Blahoslav a J. A. Komenský.

Všude tam, kde Jednota bratrská působila, zřizovala školy, špitály, sirotčince a další dobročinné ústavy. Jejich provoz hradila
převážně z vlastních zdrojů. 

Z menších podniků často vyrostly velké společnosti a fabriky. Některé z nich fungují a podporují práci Jednoty bratrské dodnes.
Na tento odkaz navazuje i skupina společností FS Group.

 

 

Podnikáme fér

Stejně jako naši předchůdci se řídíme pravidly, o kterých věříme, že k poctivé práci patří.  Základem našeho podnikání je transparentnost, důvěryhodnost a úcta k lidem.

Budujeme obchodní vztahy na bázi osobního přístupu. Tento způsob partnerství má pro nás dlouhodobou perspektivu a otevírá prostor pro další spolupráci.

 

Kontakt